جعفر مهیاری

موسس و مدیر گروه بین المللی فیلم و تئاتر زندگی / شماره عضویت: 101
تهیه کننده، نویسنده، کارگردان و مدرس تئاتر

Jafar Mahyari  

Founder and Manager of Zendegi Theater & Film Company
Producer, Director, Writer and Theater Instructor
Membership Code: 101

  [email protected]  [email protected]
 Instagram.com/Jmahyari