گروه تئاتر زندگی که پیش از این با نام ” کارگاه تئاتر بومرنگ ” فعالیت می نمود، حال به صورت مستقل با تکیه بر تجربه ای بیست ساله به صورت تخصصی در عرصه تئاتر کودکان و نوجوانان تا کنون تولیداتی را با رویکردی تازه و بکر انجام داده است. همچنین گروه تئاتر زندگی با چنین پشتوانه ای گرانبها، پیکان نگاه خود را بیش از پیش وسیع تر و گسترده تر به سوی دنیای کودکان و نوجوانان کرده است و این چنین پای از مرزها فراتر گذارده و افکار و تخصص خود را اینک در تمامیت ملل، قومیت ها و مرزها می نگرد. این نگاه تیزبینانه باعث شده تا گروه تئاتر زندگی نگاهی کارشناسانه به دنیای بزرگسالی کند تا احساسات و اندیشه های ایشان را نیز مورد واکاوی قرار دهد.

گروه تئاتر زندگی بستر سازی در زمینه های مختلف فرهنگی برای کودکان و نوجوانان و نیز واکاوی ذهنیات و احساسات در سنین بزرگسالی را یکی از بخشهای اصلی فعالیت های خود می داند. همچنین با اهداف دوستی، یکسان نگاری و اشتراک فرهنگ های مختلف و رسیدن به یک زبان مشترک را از اصیل ترین اهداف خود در جهت همکاریهای مشترک بین المللی در دهکده ی کوچک جهان می داند.