سام دفتری

عضو پیوسته گروه تئاتر و فیلم زندگی/شماره عضویت: 215
مهندسی نور و صدا و تصویر…. آهنگساز، عکاس ، مترجم … روابط عمومی و دستیار امور بین الملل

Sam Daftari

The member of Zendegi Theater & Film Company
Sound engineering.. Audio & Video technology… Music composer, Photographer, English translator
Membership Code: 215

 [email protected]
 Instagram.com/Samdphotography