نمایش مشترک ایران و فرانسه

نویسنده : جعفر مهیاری
کارگردان: جعفر مهیاری – دیزی فل
دستیار کارگردان: بیاتقیس گارنیر – محمد رحمانی
امور بین الملل: فرشاد ندایی

محصول لیته ککس کمپانی و تاتر زندگی.

نمایش مشترک ایران و فرانسه